Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Przetarg sprzedaż VW BUS z windą

Powiększ zdjęcie

30 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Przetarg sprzedaż VW BUS z windą

Przetarg sprzedaż Renault Kangoo

Powiększ zdjęcie

30 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Przetarg sprzedaż Renault Kangoo

„Ogłoszenie – zapytanie cenowe (ofertowe) na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego modernizacji kortu tenisa ziemnego KOMR w Dąbku”

27 stycznia 2023
Czytaj więcej o: „Ogłoszenie – zapytanie cenowe (ofertowe) na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego modernizacji kortu tenisa ziemnego KOMR w Dąbku”

Plan postępowań zamówień publicznych na 2023 rok

5 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Plan postępowań zamówień publicznych na 2023 rok

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W POSTĘPOWANIU

 • Numer postępowania: KO-SM.VIII.250/3/22
 • Typ postępowania: Postępowanie krajowe
 • Tryb udzielania zamówienia: Tryb podstawowy

„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby KOMR w Dąbku”

19 października 2022
Czytaj więcej o: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W POSTĘPOWANIU

Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym pn: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby KOMR w Dąbku”

14 października 2022
Czytaj więcej o: Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym pn: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby KOMR w Dąbku”

Wyjaśnienia treści SWZ - uczestnicy postępowania pn.: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby KOMR w Dąbku”

 • Numer postępowania: KO-SM.VIII.250/3/22
 • Typ postępowania: Postępowanie krajowe
 • Tryb udzielania zamówienia: Tryb podstawowy

Wyjaśnienia treści SWZ - uczestnicy postępowania pn.: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby KO

11 października 2022
Czytaj więcej o: Wyjaśnienia treści SWZ - uczestnicy postępowania pn.: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby KOMR w Dąbku”

Postępowanie przetargowe dotyczące zamówienia pn: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby KOMR w Dąbku”

 • Numer postępowania: KO-SM.VIII.250/3/22
 • Typ postępowania: Postępowanie krajowe
 • Tryb udzielania zamówienia: Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 PZP

„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby KOMR w Dąbku”

4 października 2022
Czytaj więcej o: Postępowanie przetargowe dotyczące zamówienia pn: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby KOMR w Dąbku”

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówienia na 2022 rok

27 września 2022
Czytaj więcej o: Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówienia na 2022 rok

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-uczestnicy postępowania

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-uczestnicy postępowania

„Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Mieszkańców KOMR w Dąbku”

 • Numer postępowania: KO-SM.VIII.250/2/22
 • Typ postępowania: Postępowanie krajowe
 • Tryb udzielania zamówienia: Tryb podstawowy

https://komr.ezamawiajacy.pl/pn/komr/demand/notice/public/63285/details?folder=0002&

20 lipca 2022
Czytaj więcej o: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-uczestnicy postępowania