Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT GAZ

4 grudnia 2019
Czytaj więcej o: INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT GAZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ GAZ

29 listopada 2019
Czytaj więcej o: WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ GAZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer sprawy: KO-SM.VIII.250/6/19. Nazwa zadania: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby KOMR w Dąbku”.

26 listopada 2019
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

20 listopada 2019
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA

5 listopada 2019
Czytaj więcej o: INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Zakup sprzętu rehabilitacyjnego - zrobotyzowany system do reedukacji chodu ze wspornikami kolan”.

14 października 2019
Czytaj więcej o: WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

11 października 2019
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA

10 października 2019
Czytaj więcej o: INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer sprawy: KO-SM.VIII.250/5/19. Nazwa zadania: „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego - zrobotyzowany system do reedukacji chodu ze wspornikami kolan”.

30 września 2019
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Sprawozdania jednostki za 2018 r.

W związku z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm. na podstawie § 34 ust. 9, KOMR w Dąbku w załączeniu publikuje sprawozdania finansowe jednostki za rok obrotowy 2018.

10 maja 2019
Czytaj więcej o: Sprawozdania jednostki za 2018 r.