Biuletyn Informacji Publicznej - KOMR Dąbek

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok zgodnie z art. 13a ustawy Pzp

13 stycznia 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok zgodnie z art. 13a ustawy Pzp

„Wymiana dźwigów osobowych i towarowych w części A i B KOMR w Dąbku -zaprojektuj i wybuduj”
   - wartość zamówienia poniżej progów wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp.
   - rodzaj zamówienia – roboty budowlane
   - tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony
   - wszczęcie postępowania – I kwartał 2020r.
„Zmiana źródła ciepła w obiektach KOMR w Dąbku na kogenerację gazową etap II – zaprojektuj i wybuduj”
   - wartość zamówienia poniżej progów wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp.
   - rodzaj zamówienia – roboty budowlane
   - tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony
   - wszczęcie postępowania – I kwartał 2020r.
„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby KOMR w Dąbku”
   - wartość zamówienia poniżej progów wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp.
   - rodzaj zamówienia – dostawa
   - tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony
   - wszczęcie postępowania – IV kwartał 2020r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:KOMR
Data utworzenia:2020-01-13
Data publikacji:2020-01-13
Osoba sporządzająca dokument:Adam Wyszyński
Osoba wprowadzająca dokument:Adam Wyszyński
Liczba odwiedzin:2594