Plan Zamówień Publ.2021

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 grudnia 2020

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

NA 2021 ROK ZGODNIE Z USTAWĄ PZP

1. "Modernizacja dachu w części A KOMR w Dąbku (budynek 3A, 3B, 4A) i na łączniku do Dworka oraz modernizacja dachu budynku mieszkalnego (pracowniczego) w formule zaprojektuj i wybuduj"

 • Rodzaj zamówienia: robota budowlana;
 • Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
 • Przewidywany termin wszczęcia postępowania - II kwartał 2021 roku;
 • Orientacyjna wartość zamówienia: 805 000,00 zł brutto / 471,54 zł netto;
 • Krótki opis przedmiotu zamówienia: Połacie dachowe wykonane z gontu bitumicznego (część A) oraz z blachy płaskiej (budynek mieszkalny) wymagają modernizacji ze względu na upływ czasu (26 lat), wykazują duży stopień zużycia i nieszczelności. Przewiduje się wykonanie nowych połaci dachowych z blachodachówki oraz wymianę rynien i rur spustowych. Ponadto Zamawiający zamierza dokonać naprawy istniejących kominów oraz wymiany instalacji odgromowych.

 2. "Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby KOMR w Dąbku"

 • Rodzaj zamówienia – dostawa;
 • Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
 • Przewidywany termin wszczęcia postępowania – II kwartał 2021 roku;
 • Orientacyjna wartość zamówienia: 1 046 000,00 zł brutto / 518,52 zł netto;
 • Krótki opis przedmiotu zamówienia: w ramach zamówienia Zamawiający planuje zakupić następujące urządzenia rehabilitacyjne:                                                                                    
 • Wózki inwalidzkie elektryczne z systemem sterowania na brodę - 2 szt;
 • Wózki inwalidzkie manualne ze wspomaganiem - 2 szt;
 • Urządzenie do masażu membranowego Aquai I lub inne o zbliżonych parametrach – 1 szt.
 • Podnośniki sufitowe – 2 szt. (wraz z montażem w ramach wymiany istniejących wyeksploatowanych);
 • Egzoszkilet – 1 szt.

 3. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (E) obejmująca sprzedaż  i dystrybucję gazu na potrzeby KOMR w Dąbku”

 • Rodzaj zamówienia – dostawa;
 • Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
 • Przewidywany termin wszczęcia postępowania – IV kwartał 2021 roku;
 • Orientacyjna wartość zamówienia: 307 500,00 zł brutto / 250 000,00 zł netto;
 • Krótki opis przedmiotu zamówienia: kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (E), przy ciśnieniu w instalacji Zamawiającego do 5,00 [kPa], obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu do obiektów Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego Dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM) w Dąbku, Dąbek 129, 06-561 Stupsk Mazowiecki, a także na potrzeby pracy jednostki kogeneracyjnej asynchronicznej z silnikiem gazowym typ MCHP XRGI 20 o mocy 20 kW mocy elektrycznej i 42 kW mocy cieplnej. Przewidywane roczne ilości kompleksowej dostawy gazu ziemnego objętej zamówieniem wynoszą łącznie w jednostkach przeliczeniowych ok. 2 000 000 kWh (ok. 180 000 m3). Minimalna ilość paliwa gazowego niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa osób i wykluczająca uszkodzenie lub zniszczenie obiektów technologicznych wyniesie ok. 12 m3/h. Przewidywana moc zamówiona w gazie - 750 kWh/h.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:KOMR
Data utworzenia:2020-12-28
Data publikacji:2020-12-28
Osoba sporządzająca dokument:Adam Wyszyński
Osoba wprowadzająca dokument:Adam Wyszyński
Liczba odwiedzin:1350