Jest to placówka, której celem jest kompleksowa rehabilitacja wyłącznie osób chorych na stwardnienie rozsiane - SM

W Krajowym Ośrodku Mieszkalno - Rehabilitacyjnym w Dąbku prowadzone są szkolenia dla osób prowadzących rehabilitację chorych na stwardnienie rozsiane.


Takie same szkolenia prowadzone są tam dla kadry opiekuńczej.

Ośrodek posiada wyszkoloną kadrę i bardzo dobre wyposażenie oraz wspaniale zagospodarowane tereny rekreacyjne, których powierzchnia stale się powiększa.

KOMR w Dąbku powstał w roku 1994 dzięki wysiłkowi wielu osób, którym na sercu leżało dobro chorych na SM.

Adaptowano stary dworek, przekazany Państwu przez rodzinę Doberskich oraz dobudowano nową, wielokrotnie większą część. Obie części doskonale skomponowano pod względem architektonicznym, połączono ze sobą funkcjonalnym łącznikiem.